About/O nas

(EN) About us

We are a polish family, currently living in Nyahururu in Kenya. We’ve been a part of L’Arche community for many years and this is the main reason we have come to Africa.

But there are a few more reasons for us being here:

One is to learn the unique approach of St.Martin community to address issues of poverty, and involving local community to support those who are marginalised in any way.

Second is to support new L’Arche community (Effatha Home), where we can share our experience of living with people with learning disabilities.

And finally – to share all we learn here with other L’Arche communities (especially in the UK and Poland), and support solidarity between all L’Arche communities.

But how are we going to achieve all of that? :

Agnieszka is ‘Assistant Community Leader’ and works with Maurice (who is a Community Leader) in Effatha Home. Currently they are working on structures of this new community. But also Agnieszka spends most of her time in Effatha, working together with assistants, cleaning, cooking and doing other simple tasks. She does all of that to understand better the life in this home. Also this helps to build good relationships with assistants and core-members.

Dominik became a ‘Project Coordinator’ in Marleen Project. It is the income generating project of St.Martin CSA. Its purpose is to empower and support beneficiaries of St.Martin (people with disabilities, people living with HIV/AIDS, former street children and survivors of violence). In the beginning of February we created new workshops (candles and crafts) to involve members of L’Arche Kenya in this project, and give them opportunity to work and develop new skills. Marleen Project is a sign in local community, that people who used to be marginalised and seen as those who ‘can’t do anything’, can have meaningful and dignified life, and some of them can even support financially their families.

Sara’s role is quite clear here as well. She brings all people around her, and in doing so calls us all for unity.

But we wouldn’t be able to do all above without help and support from our friends and families.

We would like to mention and thank a few of them:

L’Arche UK gives us support with all administration issues (which are very complicated), but also keeping in touch with L’Arche Brecon is very important to us (although we are not best in that 😉 ).

L’Arche Poland gives us moral support. Particularly Wroclaw community who is (like) our family and we really value this friendship.

L’Arche ODF through Jane Salmonson, who not only works very hard to raise funds for L’Arche Kenya (and our placement), but also is a very good friend of ours.

Time Out group from St.Mary’s church in Brecon, who keep us in their prayers.

All donors, who decided to support our project financially (special thanks to David Gemmel Memorial Fund who recently started raising money for L’Arche Kenya). We are mostly grateful to The Gibbs Family who decided to support specifically our placement.

All our friends from Wales (especially Brecon), who assisted us at the time when we were deciding to come to Kenya, and still keep us in their thoughts and prayers.

All our friends in Poland, who keep in touch with us, help us to keep in touch with our home, send us letters and e-mails, and make sure that we are doing well.

And finally our families. We know how difficult it was for grandparents to let Sara go to Africa, but despite this they still supported our move, and still give us countinuous support.

(PL) O Nas

Jesteśmy polską rodziną obecnie mieszkającą w Nyahururu w Kenii. Od wielu lat jesteśmy związani ze wspólnotami L’Arche i to jest główny powód dla którego wyjechaliśmy do Afryki.
Ale są jeszcze inne powody:
Jednym z nich jest poznanie wspólnoty St.Martin i podpatrzenie jej unikatowego podejścia do walki z ubóstwem i włączania lokalnej ludności do wspomagania tych, którzy są nie w pełni akceptowani lub nawet odepchnięci przez społeczność.
Drugim powodem jest wspomaganie nowopowstałej wspólnoty L’Arche (Dom Effatha) poprzez dzielenie sie naszym doświadczeniem życia i pracy z osobami z niepełnosprawnością umysłową.I w końcu – dzielenie się tym czego się tam nauczyliśmy z innymi wspólnotami L’Arche (szczególnie tymi w Wielkiej Brytanii i Polsce) i promowanie solidarności pomiędzy wspólnotami L’Arche.
Jak chcemy to osiągnąć?
Agnieszka jest ‘Asystentem Odpowiedzialnego za Wspólnotę’ i pracuje z Maurice’m, który jest Odpowiedzialnym za Wspólnotę/ Dyrektorem. Obecnie pracują oni nad wypracowaniem struktury wspólnoty i podstawowymi dokumentami regulującymi życie wspólnoty. Poza praca z Maurice’m i Zarządem Agnieszka poczatkowo spędzała dużo czasu w domu pracując razem z asystentami i pomagjąc w sprzataniu i gotowaniu. Było to ważne, by zrozumieć dynamikę i praktyczne rozwiązania w organizacji domu a także niezbędne do budowania relacji z asystentami i osobami z niepełnosprawnością. Teraz jej wsparcie potrzebne jest częściej w warsztatach, więc czasem pracuje w warsztacie wyrobu świec a czasem w warsztacie rzemiosła artystycznego.
Domik jest ‘Koordynatorem Projektu’ zwanego marleen project. Jest to inicjatywa pozwalajaca osobom wspomaganym przez St.Martin (osobom niepełnosprawnym, nosicielom virusa HIV lub osobom chorym na AIDS, ofiarom przemocy, byłym dzieciom ulicy) pomóc sobie samym poprzez produkowanie i sprzedawanie wyprodukowanych przez siebie wyrobów. Na poczatku lutego 2010 stworzylismy dwa nowe warsztaty (wyrobu swiec i rzemiosła artystycznego)oferujące środowisko pracy dla osób z niepełnosprawnością umysłową mieszkających w domu Effatha i tych przychodzących w ciągu dnia. Projekt ten jest znakiem dla lokalnej ludności, że osoby które były wyłączone ze społeczeństwa i uznawane za takie, które nic nie mogą wnieść w rezultacie potrafia godnie zyc i są w stanie utrzymać swoje rodziny.
Sara ma też tutaj bardzo ważna rolę. Przycięga do siebie ludzi i wzywa ich do jedności w bardzo naturalny dla dziecka sposób.
Ale nie bylibysmy tutaj gdyby nie wsparcie i pomoc ze strony naszych rodzin i przyjaciół. Chcielibyśmy wspomnieć i podziekować chociaż niektórym z nich:
L’Arche w Wielkiej Brytanii wspomoaga nas w sprawach administracyjnych (które są dość skomplikowane), ale także utrzymywanie kontaktów ze wspólnota w Brecon jest dla nas ważna (chociaż nie zawsze jestesmy z tym najlepsi)
L’Arche w Polsce wspiera nas moralne. Szcególnie wspólnota we Wrocławiu, którą traktujemy jak własna rodzinę i naprawdę cenimy sobie tą przyjaźń.
L’Arche ODF poprzez Jane Salmonson, która nie tylko pracyje ciężko nad zbieraniem funduszy dla L’Arche Kenya (i nasz a misję), ale jest także naszym dobrym przyjacielem.
grupa ‘Time Out group’ działająca przy kościele St.Mary’s w Brecon, która pamięta o nas nie tylko w modlitwie.
Wszyscy którzy wspomagają nas finansowo (szczególne podziękowania dla prężnie dziłającego David Gemmel Memorial Fund) Jestesmy też bardzo wdzięczni The Gibbs Family Fund, którzy zdecydowali się dofinansować naszą misję.
Wszyscy nasi pezyjaciele z walii (szczególnie z Brecon), którzy wspierali nas na etapie podejmowania decyzji o wyjeździe do Afryki i teraz nadal pamietaja o nas w swoich modlitwach.
Wszyscy nasi przyjaciele z Polski, którzy utrzymuja z nami kontakt, pisza listy i maile i upewniaja się że nic złwgo sie nam nie dzieje.
No i oczywiście nasze rodziny. Wiemy jak trudno było dla dziadków zaakceptować naszą decyzję, by Sara poleciała do Afryki. Mimo to wspierali naszą decyzję i stale czujemy jak bardzo nas kochają – odległość nie ma znaczenia, a Skype pozwala ja skracać!

One thought on “About/O nas

  1. Hej, rodzinko Karolak
    czytam waszego bloga,czyta sie go jak ksiązkę, Może powinniscie o tym pomysleć. Jestem pełna uznania dla waszej pracy, może bardziej misji.
    Tak trzymajcie. życzymy wam duzo zdrowia i wytrwałości.
    elwira i krzysiek Wenzel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s