(PL) Betania

‘Betania’ to nazwa grupy odpowiedzialnej za formację duchową wolontariuszy i osób zatrudnionych we wszystkich projektach powadzonych pod patronatem wspólnoty St.Martin.  Betania jest podzielona na cztery podgrupy. Każda podgrupa składa się z 10 osób i jest odpowiedzialna za formację duchową w przydzielonych jej projektach. Ja zostałam zaproszona do podgrupy zwanej  grupą Ozeasza – nazwa pochodzi od proroka i jednej z ksiąg starego Testamentu. Moja grupa zajmuje się przygotowaniem formacji dla projektów ‘dzieci ulicy’ i ‘mikro-kredyt’.

‘Betania’ ma regularne formacje dla swoich członków, abyśmy najpierw sami byli przygotowani na przyjęcie słowa Bożego, a dopiero potem pomagali innym otworzyć się na nie. Mamy dwie dłuższe formacje w ciągu roku, a także dni skupienia co dwa miesiące (czasem częściej). Rekolekcje i dni skupienia prowadzone są przez Ojca Gabriele, który zawsze na początku roku wybiera wiodący fragment Pisma Świętego.

Poza rekolekcjami podgrupy spotykają się regularnie raz na miesiąc. W czasie tych spotkań członkowie zgłębiają księgę starego Testamentu napisaną przez proroka będącego patronem grupy i planują formacje w ciągu nadchodzącego miesiąca.

Zwykle są to 3-4 różne formacje w ciągu miesiąca, bo projekty organizują zwykle około 3-4 sesji treningowych w miesiącu. Każde szkolenie trwa od 2 do 4 dni i niezależnie od jego tematu zawsze pierwsza sesja w pierwszym pełnym dniu szkolenia jest poświęcona formacji duchowej będącej niejako wprowadzeniem w temat szkolenia. Sesja ta zawsze zaczyna sie o 8mej rano i kończy o 9.30. Osoba przygotowująca formację duchową zawsze spotyka się z organizatorem szkolenia i dowiaduje się o jego celu tak aby formacja duchowa nawiązywała do tematu szkolenia i była jego integralną częścią. Tak przygotowana formacja duchowa pozwala uczestnikom szkolenia otworzyć ich serca i umysły  na przyjęcie nowych wiadomości. Bardzo podoba mi się połączenie formacji duchowej z formalnymi szkoleniami i traktowanie ich jak integralnej ich części zamiast organizowania osobnych formacji duchowych.

Jestem nowym członkiem grupy, więc jak na razie tylko towarzyszę doświadczonym członkom w ich sesjach formacyjnych. Ale w przyszłości będę sama je prowadzić. Już teraz czuję, że wiele się nauczyłam – nie tylko praktycznych rzeczy, ale przede wszystkim ‘zainwestowałam’ w swój rozwój duchowy. Bardzo skorzystałam jako uczestnik rekolekcji prowadzonych przez Ojca Gabriele’a jako że ma on wielki dar przemawiania. Przekazuje on członkom ‘Betanii’ wiele wiadomości pozwalających zrozumieć Ewangelię w dużo głębszy sposób. Jest to wiekie wyzwanie, często bardzo nieoczekiwane, bo mówimy często o bardzo znanych historiach bibljnych i w których wydawałoby się nic nowego już odkryć nie można, ale jak na razie zawsze coś nowego mnie zaskoczyło.

Należenie do ‘Betanii’ jest dla mnie wielkim przywilejem nie tylko dlatego, ze oferuje okazje do wzrostu duchowego, ale także do budowania silnych relacji z innymi członkami grupy dzielenia. W zeszłym tygodniu nasza grupa odwiedziła Hildę (członkinie naszej grupy) która właśnie urodziła córeczkę Kremę. Złożyliśmy się na prezent i odwiedziliśmy ją w jej domu  gdzie mieliśmy krótką ale bardzo wzruszającą modlitwę za nią, jej córeczkę i cała jej rodzinę. Właśnie takie momenty dodają mi w życiu skrzydeł.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s